เทศบาลตำบลอรัญญิก
ตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัพระนครศรีอยุธยา 13260

ลงนามถวายพระพร